Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Strandrups “De Vrijheid” heeft vanaf 16 april 2020 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Wij zijn dus officieel een goede doelen instelling. U kunt dit nakijken op www.belastingdienst.nl waar u een lijst vindt van instellingen die als ANBI worden aangemerkt.

Fiscale voordelen:

Als ANBI hoeft Stichting Strandrups “De Vrijheid” geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.
Als donateur kunt u de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Eenmaal per jaar versturen wij u een kwitantie, waarop een overzicht wordt gegeven van uw giften aan Stichting Strandrups “De Vrijheid” in het voorgaande jaar. U dient bij uw overboeking wel uw adresgegevens te vermelden.

Voor meer informatie over belastingtechnische zaken verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

beleidsplan

jaarrekening 2022

jaarverslag 2022